Skip links
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Download als PDF

Financiële Coaching Nederland, gevestigd aan Rijnzathe 12 in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities Klanten:

werkgevers of andere derden die bij ons coaching/training inkopen voor een cliënt

Cliënt:

werknemer die coaching ontvangt

Contactgegevens

Website: www.financielecoachingnederland.nl

E-mail: info@financielecoachingnederland.nl

E-mail: fanny@financielecoachingnederland.nl

Telefoon: +31 (0)6 826 527 03

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financiële Coaching Nederland verwerkt persoonsgegevens, omdat een werkgever deze aan ons verstrekt, omdat een cliënt deze zelf aan ons verstrekt, omdat je op een andere manier gebruik maakt van onze diensten.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• En overige informatie die je aan ons verstrekt via mail, telefoon of WhatsApp

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien van toepassing:

• BSN

• Financiële gegevens

• Gegevens van betrokken behandelaren, begeleiders, schuldeisers

• Gegevens over gezinssamenstelling, werk, netwerk

Website

De website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Er staat op de website geen informatie die onverantwoord is voor bezoekers onder de 16 jaar

Nieuwsbrief

Wij versturen een nieuwsbrief aan relaties (klanten en niet-klanten, niet zijnde cliënten). Van deze relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Financiële Coaching Nederland verwerkt persoonsgegevens met als doelen:

• Coaching en training aan te bieden die past bij de situatie van de klant en/of cliënt

• Kunnen bellen, mailen, appen of bezoeken, om de dienstverlening uit te kunnen voeren

• Afhandelen van betalingen en het versturen van facturen

• Bij wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Financiële Coaching Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 4 jaar, na afloop van de coaching of dienstverlening. Facturen worden 7 jaar bewaard. Daarna volgt vernietiging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Financiële Coaching Nederland verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat er overleg nodig is door

Financiële Coaching Nederland met andere partijen over jouw situatie, zul je hiervoor altijd een aparte machtiging ondertekenen om hiervoor toestemming te geven.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Financiële Coaching Nederland gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. Afmelden voor cookies kan door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij er ook voor kiezen om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, zelf van jouw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Financiële Coaching Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@financielecoachingnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Financiële Coaching Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@financielecoachingnederland.nl.

Tot slot

Deze privacyverklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.financielecoachingnederland.nl. We raden je aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je optimaal op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging wordt in de privacyverklaring vermeld.

Financiële Coaching Nederland

De Meern, januari 2023

Chat openen
Welkom bij Financiële Coaching Nederland 👋 Stuur bij vragen of opmerkingen gerust een berichtje via WhatsApp!